Brannsikring


Norelco besørger prosjektering, installasjon, idriftsettelse og uavhengig kontroll av brannalarmanlegg i boliger, landbruk og næringsbygg.

Vi er sertifisert av Teknologisk Institutt til å utføre prosjektering, installasjon, idriftsettelse, kontroll og teknisk behandling av automatiske brannalarmanlegg, samt å utføre uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg.

 

Automatiske brannalarmanlegg.

 Elotec Magnum 25    brann_detektorer

Automatiske brannalarmanlegg landbruk.

Vi utfører også automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier.

Aspirasjonsdetektorer er godkjent for landbruksbygg så vel som industri, instrument datarom, tavlerom m.m.

aspirasjonsdetektor ES801CPD

 

Se gjerne YouTube film: Elotecs film om brannalarm for landbruk.

 

Vi utfører også innbruddsalarm, videoovervåking og adgangskontroll.

Vi forhandler produkter fra Elotec a/s, Noby a/s, Autronica Fire m.fl.

Send oss gjerne en mail eller ring oss på mobil 98356222 ved forespørsel på arbeid alarmanlegg.