Elkontroll landbruk og næringsbygg


Vi er sertifisert av Det Norske Veitas (DnVGL) til å utføre elkontroll i henhold til NEK405 «Elkontroll i bolig og næringsbygg».

Vi er også godkjent av Landbrukets Brannvernkomite og Nemko til å utføre elkontroll i landbruksbygg som også inkluderer bruk av varmesøkende kamera (elektrotermografering).

Landbrukets brannvernkomité anbefaler at landbruksbygg gjennomgår el-kontroll næring med varmesøkende kamera, utført av sertifisert kontrollør. Se www.lbk.no.

 

Ved godkjent elkontroll av landbruksbygninger kan du få rabatt på din forsikring i ditt forsikringsselskap. Normalt gjelder dette 3 år for landbruk.

Ved godkjent elkontroll av næringsbygg kan man få rabatt på din forsikring i ditt forsikringsselskap. Normalt gjelder dette 1 år for næringsbygg.

Ta kontakt med deres forsikringsselskap om dette.

 

Send oss gjerne en mail eller ring oss på mobil 98356222 ved forespørsel på elkontroll.